Skip to content

Cobertura TDT

Resultat de la reunió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Barcelona i la Direcció General de Mitjans de Comunicació per resoldre la manca de recepció o la recepció deficient del senyal de TDT.

Actuació a fer segons el cas:

1) Si el problema només afecta a l’edifici de veïns, o es tracta d’un problema exclusivament particular: avisar a un instal·lador homologat per a què pugui revisar que la instal·lació és correcte, que no ha patit cap problema (desplaçament de l’antena, problemes amb els cables, amb els amplificadors de canals, etc..). i per a que encari l’antena al repetidor que doni més nivell de potència de senyal i més qualitat de senyal, i no pas al que tingui més canals en servei, així s’assegura la recepció més òptima dels canals de TDT.

2) Si el problema afecta tota una zona, o tot el poble: contactar amb l’operador de telecomunicacions que gestiona la xarxa de centres emissors i repetidors, perquè la causa més probable serà una caiguda del senyal TDT del repetidor.

Abertis Telecom – Telf: 902 502 222 – Mail: infoservei@abertistelecom.com

3) Si es tractés d’un cas de zona d’ombra detectat de tot un barri l’Ajuntament hauria de contactar amb la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Informació adicional:

Matadepera queda coberta en un % elevadíssim per l’emissor de Collserola.

No obstant, hi ha zones que no poden rebre amb qualitat des d’aquest centre. En aquest cas les antenes s’han d’orientar o bé al repetidor situat a Can Prat (Terrenys a C/ Cercle Calderols), o bé el repetidor de Montserrat, o fins i tot el de Can Ros.

Els instal·ladors són coneixedors de la xarxa de repetidors i tenen a disposició per a cada municipi d’una informació detallada de la cobertura de la zona.

Podeu consultar més detalls de la reunió en el document.

Volver arriba