Skip to content

Política de privacitat

De conformitat amb l’establert amb la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES, amb NIF: G08336240, i domicili a Carrer de Dalt, 43 08230 Matadepera (Barcelona) , amb la finalitat de poder atendre les sol·licituds de serveis que vostè realitzi, així com per poder informar-li sobre les noves activitats de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES. En compliment de la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES informa que los dades seran conservades durant el termini  estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol  variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per les finalitats mencionades.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES, informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i  actualitzada. Es per això que l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Les dades personals que tractem a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES procedeixen del propi interessat o de tercers legitimats per a la cessió dels mateixos. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES no cedirà dades a tercers excepte per obligació legal.

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de  caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal a dalt  indicada o al correu electrònic: associaciopedritxes@gmail.com.

Així mateix i d’acord amb la llei  34/2002   de 11 de juliol  de  Serveis de  la  Societat  d’Informació, en el seu article 21,  sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li comunicats i informació que considerem que puguin ser del seu interès per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent (com per exemple Whatsapp).

Volver arriba