Saltear al contenido principal

Reunió Ajuntament: 16 de desembre de 2020

ASSISTENTS:

 • NIL LÓPEZ CRESPO
 • POL ROURE MARMOL
 • MIQUEL ANGEL SACRISTÁN
 • SÍLVIA VERDÚ

TEMES TRACTATS:

 1. Robatoris.

Es confirmem les dades de la FEDDAM que vàrem incloure en l´acta de l´última junta.  S´afegeixen dos detencions més.

L’Ajuntament insisteix en la vigilància quan marxem de casa, que és quan aprofiten els “cacos” per robar i en mínim temps possible.

En l´any 2020 portem una xifra de 22 detinguts per robatoris a vivendes

2. S’ha trobat alguna solució pels embornals dels carrers:

 • Castellsapera,28 – Solventat
 • Mig, 16 – Netejat pendent de solventar
 • Pi Bonic,4 – Netejat pendent de solventar

3. Repàs de treballs fets referent a protecció tanques (Arranjaments d’espais de l’Ajuntament):

 •  Alba de la Barata,7
 • Rabal de Rocabruna, 32-34, 56, i19.
 • Mas Cellers, 51
 • Pedritxes, 17
 • Coll de l’Os, 11
 • Avda. Catalunya, 15.
 • Tema vigent.: s´han fet alguns treballs i la resta s´està treballant.
 • Molèsties a la via pública de l’arbrat i matolls de la tanca de Mas Cellers, 26

4. Molèsties a la via pública de l’arbrat i matolls de la tanca de Mas Cellers, 26. Es requerirà a la propietat de l´immoble, donant un termini per solventar-ho. Si no es passarà a l´execució subsidiària.

L´Ajuntament ens informa que el tema de matolls a via pública del Carrer Serra del Gall ha estat solventat per part dels propietaris.

5. Microbús a Les Pedritxes

Tema congelat per la dificultat de tractar (de moment) aquest punt amb la Diputació ja que són ells que s´haurien de fer càrreg, la qual cosa implica més personal amb el seu corresponent increment de cost.

L´Ajuntament ens informa que s´ha iniciat l´estudi de mobilitat i control d’emissions, i aprovació de la instal.lació de bicis i patinets elèctrics a la parada de bus, integrat en el sistema que té actualment Terrassa. 

6. Carril bici des del nostre barri, fins al centre de Matadepera. Requerit  a la Diputació  en diverses ocasions.

7. Lliurament de les obres a la carretera BV1221

Tot i que la Diputació ha enunciat que les obres estàn enllestides, l’Ajuntament no l´ha recepcionat ja que ehi ha una sèrie de “flecos” pendents, com el pintat del pas de vianants, el correcte funcionament de la potència de l´enllumenat, el tancament del parking en front del Club, etc,.

La previsió és fer la recepció abans d final d´any i per tant l´encesa de llums.

8. Començament de les obres a la Riera c/ Enric Genescà. Des de Plaça Sant Jordi fins passat l’ascensor. S´iniciaran durant el primer trimestre del 2021

9. Informació sobre la nova pàgina web de l’Associació. S’informa a l’Ajuntament de la feina que està fent una part de la Junta, amb la creació de la nova WEB

10. Informació sobre la labor que esta fent l’Associació, per informar als veïns sobre les avantatges de l’energia Fotovoltaica. Plaques Solars.

Comunitat d’autoconsum.

S´informa a l´Ajuntament de la feina que està fent una part de la Junta, i que l´Associació farà només la presentació de la oferta sense participar en les contractacions privades.

11. 50è Aniversari de l’Associació

S´informa a l´Ajuntament que l Associació pretén fer un sopar de Gal.la per la celebració del seu cinquantenari, un cop s´obrin les restriccions.

12. Despeses culturals Tardors Musicals

L´Ajuntament aconsella una reunió amb la regidora d´Hisenda i a interventora per tal que se li expliqui en què consisteixen les Tardors Musicals, la seva història i la destinació de la subvenció que en aquest cas és nominativa.

Restem pendents que ens convoquin a aquesta reunió durant el mes de Gener/2021.

El Nil López va afegir que l´Ajuntament ha instat en varies ocasions al departament corresponent de la Generalitat per tal que es fes un cribatge massiu al nostre poble, el qual ha estat rebutjat en totes elles.  Continuarà demanant-lo.

Sense cap més altre tema, vam tancar la reunió a les 18,45h.

Volver arriba