Skip to content

Reunió Ajuntament: 21 de febrer de 2011

Reunió amb l’Alcaldessa i regidor d’obres, Joan Figueras.

Temes generals a comentar:

 • Renovació de la xarxa elèctrica actual
 • Renovació dels comptadors d’aigua
 • Neteja de parcel·les

Comentar aspectes pendents:

 • Utilització dels 10 MPTA. (60.000 euros) del promotor de la urbanització: (hi podríem afegir part del romanent de 40.000 euros de l’Associació). Posar una placa conforme les obres s’han fet a instància i/o amb la col·laboració de l’AVP.
 • Arrengament de la zona verda entre c/Coll de l’Os i C/de la Roureda on hi havia un antic forn ibèric, ara totalment deteriorat.
 • Coro de l’esglèsia de Can Roure
 • Neteja de parcel·les
 • Voreres
 • Repetidors TDT
 • Soterrar enllumenat
 • Incrementar enllumenat
 • parada de l’autobús a la plaça de l’hoquei
 • arreglar la primera entrada de la urbanització
 • desembussar embornals
 • Bomba aigües fecals. CARRER BELL CAMP
 • vorera i tanca CDT a la plaça de l’hockey. (contenidors brossa)
 • vorera casa C/ Mas Sallés cantonada Serra del Gall, (plaça de l’hockey) no hi   ha viscut mai ningú des de l’any 1970 i sempre ha estat la vorera per fer.
 • llums Nadal.
 • enjardinament de les 2 entrades de la urbanització.
 • plaça J.J. Rubí. Repintar i arreglar.

Comentar el llistat de deficiències enviat en data del 13 de maig del 2010 i les tasques ja realitzades (estat dels desperfectes).

Volver arriba