Skip to content

Reunió Ajuntament: 27 d’octubre de 2014

Hora: 18h.

Ajuntament:

 • Sra.Mireia Solsona. Alcaldessa
 • Sr. Joan. Regidor d’obres
 • Sr. Laos. Obres i serveis

Junta Directiva:

 • Miguel Ángel Sacristán Alonso. President
 • Sílvia Verdú.

Ordre del dia de la reunió:

 • Transport –llançadora  FFGC – Matadepera.
 • Denúncia gossos sorollosos i sorolls del taller mecànic.
 • Trenat ( i soterrament?)  elèctric. (eliminació de l’arbrat)
 • Obres a mig fer (casa carrer Dalt). Cóm evitar accidents?.
 • Fibra òptica pendent d’arribar.
 • Caldera central biomassa?.
 • Pals telèfon
 • Entrada carrer Pedritxes (voreres)

Comença la reunió amb l’exposició dels punts per part del president de l’Associació:

Temes a tractar

-Posat en coneixement de l’Ajuntament les inquietuds i queixes manifestades pels veïns i veïnes en les reunions realitzades al llarg d’aquest any 2014, per tal que s’hi posi solució:

Les queixes principals són:

 • Trenat ( i soterrament?)  elèctric. (eliminació de l’arbrat que tapa la carretera)
 • Obres a mig fer (casa carrer Dalt). Cóm evitar accidents? Protecció.
 • Pals telèfon, cas Natolena,9
 • Entrada carrer Pedritxes (voreres)
 • Denúncia gossos sorollosos, del carrer Rocabruna i sorolls del” taller mecànic” del carrer del mig, 16.
 • Papereres.
 • Robatoris.
 • Plaques carrers.

Les inquietuds principals són:

 • Transport –llançadora  FFGC.  Can Roca- Matadepera.
 • Fibra òptica pendent d’arribar.
 • Caldera central biomassa amb xarxa de calor.

En quant a les queixes principals:

 • En referència al trenat ( i soterrament?)  elèctric en els dos trams que falten, el Sr. Joan Figueres diu que li sembla que un dels trams no és de FECSA. S’informarà. Estan a l’espera de pressupostos.
 • En quant a les obres a mig fer (casa carrer Dalt). Cóm evitar accidents? Protecció,

Se’ns diu que les obres de la casa on va haver l’accident del carrer de Dalt ja s’han protegit i que Urbanisme ha revisat la resta d’obres per a que es faci el mateix. En quant a si es pot o no executar la fiança d’obra per part de l’Ajuntament, Mireia s’informa i ens diu que això no és possible.

 • El cas del pal de telèfon que volien col·locar al carrer Natolena 9, s’ha aturat i es demanarà un nou projecte, que no perjudiqui a la veïna.
 • Entrada carrer Pedritxes (voreres). Existeix un compromís amb el Club Hoquei Terrassa que s’ha de revisar. L’Ajuntament té previs la substitució de xiprers amb l’ambrada per el darrera i reg automàtic al llarg del carrer. Esperen propostes de l’Associació.
 • Denúncia gossos sorollosos, del carrer Rocabruna i sorolls del” taller mecànic” del carrer del mig, 16. En aquest punt, prenen nota per a fer el seguiment corresponent.
 • Papereres. L’Associació farà una proposta d’instal·lació, en llocs claus, de les mateixes per a presentar a l’Ajuntament.
 • Robatoris. Se’ns informa que ha hagut dos robatoris en dos cases, a Can Solà del Recó, carrer Xipré.
 • Plaques carrers. Fa quinze dies, ha començat la substitució dels pinacols, per la senyalització dels carrers amb plaques a la paret. Aquestes tenen el mateix dibuix i lletra, permetent el pas per les voreres sense cap obstacle.    

En quant a les inquietuds,

 • Transport –llançadora  FFGC.  Can Roca- Matadepera. En aquest punt l’Ajuntament en diu que l’Associació faci una proposta de itinerari i parades d’autobús, així com hores i freqüència.
 • Caldera central biomassa amb xarxa de calor. L’associació informen de la reunió mantinguda juntament amb Els Rourets per a tractar aquest tema i el de Can Roca. L’Ajuntament ens diu que ells també ho estan estudiant per a les seves instal·lacions, poliesportiu, escoles… d’aquests dos punts, continuarem parlant.
 • Fibra òptica pendent d’arribar. L’Ajuntament ens informa que està previs que arribi al 2015. Telefònica, ja es posarà en contacte amb nosaltres.

Sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió a les 20h.

Volver arriba