Skip to content

Reunió Ajuntament: 7 de febrer de 2012

Assistents:

 • Alcaldessa: Mireia Solsona
 • Regidor d’Obres: Joan Figueras
 • Tècnic: Josep Lao.
 • President Associació: Emili Torrente

Temes tractats:

 1. Recollida d’abocaments dels veïns al parc del Coll de l’Òs. El farà l’empresa l’heura per 1.132’80 euros, imputables al fons.
 2. Pintar amb ratlles grogues discontínues els espais entre els guals a les zones que ja es va pintar l’última vegada, per evitar que s’aparquin als guals. Pintar el sentit pujada del carrer Serra del Gall, perquè al haver pintat el sentit baixada ara s’aparquen a l’altre costat.
 3. Queda al fons 2.366 euros. Imputat coll de l’Os, marquesina BUS i cartells.
 4. Casa cantonera Serra del Gall – Mas Sallés, requerida per a que faci la vorera, d’aquesta manera quedaria l’entrada per la plaça de l’hockey completament arreglada. (sembla que és titular un banc)
 5. Pressupost de 80.000 euros de l’Ajuntament any 2012 per fer voreres municipals a les Pedritxes.
 6. Plaça JJ Rubí pendent de remodelar però prevista.
 7. TDT. Perdua de senyal sovint. Pendent informació.
 8. Festes CDT. Pendent informació.
 9. Avaries elèctriques al carrer de Dalt i al Raval de Rocabruna. Ho revisen perquè es deu tractar d’un diferencial i requereixen a l’empresa subministradora que ho comprovi i ho arregli.
 10. Es posarà un senyal de prohibit aparcar a la barrera d’entrada al parc del Coll de l’Ós al carrer de la Roureda, i es pintarà el terra amb ratlla groga.
 11. Retirada de  la grua dins la casa en construcció del carrer de l’Alaba de la Barata. Pendent informació.
 12. Comentada carta de queixa del veí de Les Pedritxes a la Gaseta de febrer, sr. Albert Puig.
Volver arriba