Saltear al contenido principal

Reunió Ajuntament: 12 de juny de 2013

Assistents:

 • Alcaldessa Mireia Solsona
 • Regidor d’Obres Joan Figueras
 • Cap de la Brigada d’Obres, Josep Lao
 • Regidor de Governació Crhistan Codony
 • Cap de la Policia Local, Xavier Cabot
 • Emili Torrente
 • Sílvia López
 • Montse Clapés

Temes a tractar:

 1. A la plaça JJ Rubí, s’està estudiant la solució més viable per a la seva reparació des de ja fa temps. Es deia de o bé posar triturat de restes vegetals o travesses de tren, etc…. és molt possible que qualsevol de les dues solucions farà que quan plogui la terra baixi cap al carrer, com passava abans. Ara la gespa (en realitat és herba silvestre) està arrelada i recuperada després dels atacs dels porcs senglars, i sembla que pot quedar ferma. De moment es deixa una temporada així, i ja en tronarem a parlar.
 2. Al parc del Coll de l’Ós es procedirà a netejar el sota bosc, perquè la resta del parc està en bones condicions de neteja donat que es va fer a fons l’any passat, i perquè actualment s’està fent neteja més a fons d’altres zones del municipi que estaven mots endarrerides. D’altre banda, se’ns informa que des de la casa del carrer del Coll de l’Ós número 3 s’estan llençant deixalles al parc, i fins i tot s’ha tallat un arbre que estava al seu llindar i s’ha deixat caigut dins el parc. Se’ls cridarà l’atenció.
 3. Pel que fa a la reparació de la primera entrada de la urbanització l’Ajuntament resta a l’espera que des de l’Associació i el CDT es proposi data de reunió per acabar de tancar la forma i manera de dur-la a terme. Es posa en el nostre coneixement el següent fet: baixant a la dreta, des de l’última casa i fins a arribar al camp de hockey es va posar, provisionalment, una  tanca metàl·lica de reixat per evitar abocaments de deixalles, donat que allà hi ha la claveguera general de la urbanització i podria ser perillós. El fet és que el CDT ha obert una porta a la dita tanca, que ha tancat amb cadenat, i hi aboca la sorra sobrant dels camps i runa diversa. Ens hem compromès a avisar al CDT respecte a aquest tema.
 4. S’autoritza a l’Associació a fer la vorera de la casa cantonera del carrer del Mas Sallés i de la Serra del Gall, a la plaça de l’Hockey, que ha estat impossible requerir al propietari, perquè és a nom d’una autèntica teranyina de societats. Igualment s’autoritza a l’Associació a instal·lar una senyera a cadascuna de les entrades de la urbanització. Ambdues actuacions s’imputaran al sobrant del fons del conveni del Sr. Barata, en el que actualment hi queden 2.366 euros, i del que superi aquesta quantitat se’n farà càrrec l’Associació, previa aprovació del pressupost que l’Ajuntament ens facilitarà.
 5. S’ha d’arreglar la llum del rètol de benvinguda de l’entrada de la plaça de l’hockey.
 6. S’estudiarà, perquè és un tema competència de la Diputació, la manera de tancar les entrades des de la carretera de Talamanca al final del carrer del Montcau, perquè s’està convertint en un abocador incontrolat.
 7. S’alerta de les festes que organitza el CDT i que causen molèsties als veïns, del fet que la policia local està molt habitualment en les dependències del bar d’aquest club, i a l’últim incident al respecte en relació a la negativa del policia de torn de parlar en català per atendre una queixa d’excés de soroll per la música d’una d’aquestes festes.
 8. Es posa en coneixement de l’Associació que uns veïns del carrer de la Serra del Gall, amb motiu d’haver de fer unes obres a casa seva que impossibilitaven entrar-hi els vehicles, s’han queixat del fet que es van pintar les ratlles grogues prohibint aparcar, i de passada també del baden reductor de velocitat, proposant que s’instaurés un sentit únic de circulació en aquest carrer.
 9. Es netejarà la calçada del davant del terreny municipal del carrer de Dalt, on hi ha el dipòsit d’aigua, perquè quan plou la terra baixa.
Volver arriba