Skip to content

Obra de la claveguera del carrer de la Serra del Gall

Referent a la claveguera del carrer de la Serra del Gall, us comento els terminis de l’expedient:

Després de l’incident que va passar al C/ Serra del Gall, varem comprovar que l’estat del clavegueram de la resta del carrer fins a la cruïlla amb el carrer Pi Bonic es troba en mal estat. Es va redactar un projecte per canviar aproximadament uns 70 metres de tub. El projecte es va fer lo mes ràpid possible, una vegada redactat, s’ha de exposar al públic una durada de 30 dies hàbils . El termini d’exposició acaba el dia 20 de març (dijous) . Per tant entre que s’adjudiqui a l’empresa constructora , s’aprova el pla de seguretat  i s’obre el centre de treball, jo crec que l’obra començarà el dia 24 de març (dilluns). L’obra te una durada aproximada de 1mes, personalment  crec que en 3 setmanes es pot realitzar.

Per qualsevol dubte es podeu posar amb contacte en mi mateix.

Fredi Pujal                                                                 

Tècnic Departament d’Obres, Serveis i Medi Ambient.

Volver arriba