Skip to content

Obres del forat del carrer Serra del Gall

En regidor Sr. Joan Figueres i Peña, informa al nostre president de les obres del forat del C/ Serra del Gall.

Referent al forat d’aquest carrer, es va optar per tancar el carrer per les següents qüestions:

En la primera visita es va veure un clot d’uns 4 mts. Con que no era la primera vegada i veiem que les canonades es trobaven en pèssimes condicions, es va optar per conèixer l’estat de tot el carrer amb una càmera. La sorpresa va ser trobar l’interior molt malmès: El ciment dolent ha fet que en molts punts hagin desaparegut les canonades i en altres jocs hi hagi perill d’esfondraments per fosses creades per l’aigua.

Ja no afecta a 4m afecta a 74m es a dir fins al C/ Pi Bonic.

Al ésser una obra major i costosa, s’ha hagut de treure a concurs i licitar-la, tot això comporta temps. Un cop licitada començaran les obres i en 15 – 20 dies les finalitzaran per a deixar el carrer obert.

Desprès de rebre aquesta associació la queixa de dos veïns del mencionat Carrer el president torna a interessar-se de nou pel tema i rep el següent e-mail de l’Ajuntament:

Sr. Miquel Àngel Sacristán.

Volver arriba